BIBY SALAMA , VITA VAKISINY, NO HARENA HO AN’NY FIRENENA